Kasvattajan tulee olla luova kriitikko

Kasvattajan tulee olla luova kriitikko

Loma ja etäisyyden ottaminen alkaa tuottaa tulosta jo toisena päivänä. Pohtiessani koiran kasvatusta ja jalostamista näen asetelmia taas selvemmin. Hyvä koiran kasvattaja on luova kriitikko. Mitä se tarkoittaa ja miksi kasvattajan pitäisi olla kriitikko? Kasvatuksessa ja jalostamisessa kaiken ydin on visio. Se on kasvattajan selvä näkemys rodusta, sen tyypistä, luonteesta, terveydestä ja populaation kokonaistilasta. Parhaat koirankasvattajat rakastavat rotua ja he seuraavat alati rotuaan melko globaalisti. Kasvattajan pitäisi hahmottaa mikä rodun tilanne kulloinkin on. Kasvattaja tulkitsee ja tuntee rodun ilmiöt, trendit, tilanteen ja ennakoi tulevaisuutta. Hän toimii myös tältä pohjalta ja kasvattaja on luova.  

Kasvattajan pitää olla alati kriittinen ja analyyttinen suhteessaan rotuun. Hyvä kasvattaja kantaa huolta rodusta ja pyrkii muutokseen. Kasvattajalle ei riitä, että hän osaa vain kritisoida. Arviointia ja kritiikkiä saadaan kentältä muutenkin koiranäyttelyt, luonnetestit, rodunomaiset käyttökokeet ja terveystulokset ovat luotu palauteen sekä kritiikin keräämistä varten. Kasvattaja käyttää näitä kapeampia osa-alueita avukseen kokonaisvaltaisen kuvan luomisessa. Kasvattajan kriitikkona toimimisen tontti on kuitenkin näet paljon laajempi. Kriittinen kasvattaja näkee rodun kokonaisuutena ja se kenttä on paljon laajempi kuin vain yksi osa-alue. Kasvattajan kriitikkona toimimiseen kuuluu myös toimiminen sekä aktiivinen oman työn kehittäminen, jossa oma kasvatus on sittenkin se, joka osoittaa kuinka hyvä kriitikko kasvattaja todella on. Kasvattajan osa on näet ilman muuta se kaikkein vaikein. Kriittisyyttä pitää osata hyödyntää ja omat kasvatit ovat lopulta osoitus työstä eli kriittisyyden viemisestä käytäntöön.

Kriittinen kasvattaja pyrkii oppimaan virheistä. Hänen tulisi osata nähdä jatkuvasti rodun suurimmat ongelmat ja uhat. Ne voivat olla pinnallisia trendejä sekä jatkuvasti yleistyvää vöyhötystä milloin mistäkin, sukutaulujen kapenemista, yksittäisten terveydellisten osaalueiden korostumista jne. Kriittinen kasvattaja näkee pintaa syvemmälle. Kriitikon pitää osata olla terveellä tavalla arkipäivän yläpuolella ja katsoa asioita kokonaisuutena. Kasvattajalla ei ole varaa vaihtaa käsitystään rodusta jatkuvasti, vaan taitava kasvattaja pitäytyy oleellisimmissa peruasioissa. Kasvattaja huomaa, kun mennään vikaan ja pysyy lujasti omassa käsityksessään. Kokonaisvaltaisuus on kasvattajan tärkein työväline. Rodun ihanteen tulee olla elinvoimainen, helppoon elämään pystyvä “terve tasapainoinen koira terveessä sielussa”. Kasvattaja näkee uhat kokonaisuudelle ja toimii sen mukaan. Kasvattajalla pitää olla alaltaan syvä ja luja perustietämys. Ilman lujaa perustietoa ja osaamista ei voi toimia kriitikkona. Itsetunto ja hyvä kritiikki kumpuaa lujasta osaamisesta. Se ei onnistu ilman vuosikymmenien opintoja. Älä siis kritisoi liian paljon ja liian aikaisin.

Kriitikkona kasvattaja löytää ja tunnustaa aina muidenkin onnistumisia. Onnistumiset voivat tapahtua, missä tahansa maassa tai linjassa. Kriittinen ja luova kasvattaja etsii jatkuvasti rodussaan hyvää sekä onnistunutta kasvatusta. Se on yksilöiden ja kokonaisuuden tarkastelua. Se paras ja kriittinen kasvattaja riittävästi analysoituaan pyrkii aina hyödyntämään muiden parhaat onnistumiset. Sen tuloksena luova kasvattaja aloittaa rakentavan yhteistyön mielestään parhaiden rodun kasvattajien kanssa. Sen tuloksena luova kasvattaja hyödyntää jalostuksessa rodun parhaat yksilöt. Edellisen tuloksena kasvattajan oma kasvatus parantuu ja kriittisyys siirtyy löytämisen avulla luovaan vaiheeseen. Omassa pentulaatikossa syntyy uudenlaisia tuloksia, joita muut eivät ole keksineet.

Oman kasvatuksen sukutauluja ja moninaisuutta tulisi harkiten kehittää. Kasvattajan pitäisi kasvattaa koiria, jotka mahdollisimman hyvin kuvastavat hänen näkemystään terveestä, tasapainoisesta koirasta terveessä sielussa”. Kasvattajalla tulee olla vapaus ja mahdollisuus tehdä tätä työtä melko vapaasti, muuten se työ ei voi onnistua parhaalla mahdollisella tavalla. Vapaus tuo vastuuta. Kriittinen kasvattaja analysoi ja arvioi sittenkin kaikkein kriittisemmin omaa kasvatustaan. Mikäli kasvattaja ei pysty arvioimaan ja kritisoimaan omaa työtään, ei hänellä ole mitään mahdollisuuksia onnistua kasvatuksessa pitkällä tähtäimellä. Kriittinen kasvattaja erehtyy ja onnistuu. Molemmista voi oppia aivan yhtä paljon.

Kriittinen kasvattaja pyrkii eroon niistä ongelmista ja vioista omassa kasvatuksessaan, jotka rotua eniten vaivaavat. Mikäli hän ei rodussa ongelmia ja virheitä näe, on kasvattaja luultavasti sokea. Jokaisessa rodussa on jatkuvasti osa-alueita, jotka vaativat kehittämistä. Huomisen pahimmat ongelmat tehdään koirankasvatuksessa tänään. Taitavin, kokenein ja kriittisin kasvattaja osaa tunnistaa ongelmat ja virheet nopeammin kuin muut. Hän kasvattaa omalla tavallaan ja pyrkii aina viemään omaa kasvatustaan omaan suuntaan. Sen työn tuloksena pitäisi syntyä oma narttulinja tai narttulinjat. Se tarkoittaa elinvoimaisia, tasapainoisia ja tyypikkäitä narttuja, jotka lisääntyvät helposti ja tuottavat suunnilleen samoilla vahvoilla ominaisuuksilla varustettuja jälkeläisiä. Siihen työhän vaaditaan jatkuvaa kriittisyyttä. Sukupolvia jatkunut kriittinen kasvatus on innovatiivista kehittyvää työtä, jossa kasvattaja on jatkuva luova kriitikko. Se oleellisin asia on kuitenkin se luominen eli toimiminen sekä tekeminen, kriittisyys pitää osata viedä käytännön tasolle. Paras kasvattaja on luova kriitikko.

Siinä se on osoitus kriittisestä ja luovasta kasvatuksesta. Kyseessä on Vuoden koira 2015 Int Ch, WW-12-13-14-15 Chic Choix Cleopatra Eurydice. Koiran on mahdollistanut vuosikymmeniä jatkunut kriittinen rodun tarkastelu. Sen tuloksena on löytynyt hienoimpia koiria eri maista ja eri linjoista. Niiden yhdistäminen on mahdollistanut tämän koiran.  Kasvattajana minun pitää olla tietoisempi ja kriittisempi koiraan sekä sen sukutauluun kuin kenenkään muun. Muussa tapauksessa narttulinja ei kehity ja säily seuraavissa sukupolvissa. Kasvattaja kritisoi ja luo jatkuvasti.  

 

Chic Choix Cleopatra Eurydice Milan 2015