Pentujen kasvussa tulisi olla 3 vieroitusta

Pentujen kasvussa tulisi olla 3 vieroitusta

Pennun kasvussa aikuisuuteen on usein unohdettu eräs keskeinen seikka. Koiralla tulisi mielestäni olla kasvussaan kolme vieroitusta. Valitettavasti joskus ensimmäinen ja toinen vieroitus yhdistetään, mikä on väärin. Vielä yleisempi on kolmannen vieroituksen puuttuminen kokonaan.  Mikä on kolmas vieroitus? Miksi kolmas vieroitus olisi pennulle eduksi kasvussa tasapainoiseksi aikuiseksi?

Ensimmäinen vieroitus tarkoittaa pennun vierottamista sen omasta emästä. Tämän tulisi yleensä tapahtua 6-7 viikon iässä. Vieroitus emästä tapahtuu asteittain. Emästä vieroituksen jälkeen pennulla pitää olla vaihe, jossa se elää sisarustensa kanssa turvallisesti kasvattajan luona opetellen elämään ilman emää. Tässä vaiheessa pentu opettelee myös lopullisesti syömään kiinteää ravintoa. Toinen vieroitus on, kun pentu muuttaa uuteen kotiin ja vierottuu sisaruksistaan ja kasvattajan kodista.

Kolmas vieroitus on valitettavasti asia, josta puhutaan aivan liian vähän. Kolmas vieroitus on vieroittaminen, joka jää aivan liian monelta koiralta tekemättä. Se on vieroitus, josta suuri osa koirista hyötyisi suuresti. Se tarkoittaa pennun kasvussa siirtymistä itsenäisempään vaiheeseen. Ihmisillä on tällaista kasvua tehty tukemaan erilaiset lasten leirit ja esimerkiksi teini-iän rippikoululeiri. Näissä nuori “pakotetaan ottamaan etäisyyttä” kodistaan ja tulemaan osaksi yhteiskuntaa, jos nuori ei muuten sitä tee.  Maailman eri uskonnoilla ja kulttuureilla on hyvin usein nuorille erilaisia siirtymäriittejä, joilla kaikilla on sama tarkoitus. Kasvattaa nuorta osaksi omaa yhteiskuntaa ja ottaa etäisyyttä kotiin.  Koiralla kolmas vieroitus tarkoittaa periaatteessa samaa asiaa.

Pennun olisi hyödyllistä, jos ei peräti välttämätöntä päästä pois kotoaan ja eroon omasta laumastaan yleensä noin 8-15 kk. iässä. Tehokkainta olisi, jos pentu pääsisi toiseen perheeseen viikoksi tai kahdeksi itsenäistymään oman “murrosikänsä” aikana koiran omasta kehityksestä riippuen. Parasta itsenäistymisjakso olisi toteuttaa kiihekeimpien hormonimurrosten jälkeen eli nartulla esimerkiksi ensimmäisen juoksun jälkeen.  Useimmille pennuille ero omasta kodista ja omasta laumasta on todella hyödyllistä. Aivan liian monet koirat ovat liiankin kiinni omistajissaan, kodissaan tai perheen vanhemmissa koirissa. Aivan kuin vahingossa pennun ei anneta kohdata asioita yksinään omistajan ajattelemattomuudesta tai laiskuudesta johtuen.  Pennut kohtaavat kaikki uudet tilanteet omistajansa tai vanhemman koiran tuella. Valitettavaa on, että pahimmassa tapauksessa pentu oppii ei toivottuja käyttäytymismalleja omilta vanhemmilta koirilta ja lauman jäseniltä. Se estää pentua itseään kehittymästä ja aikuistumasta. Koirasta tulee silloin helposti stressaantunut ja ahdistunut uusissa tilanteissa kodin ulkopuolella tai koira kantaa rotunsa rasitteita maailmalla liikkuessaan koko aikuisuutensa ajan.

Olenkin usein sanonut, että koirille olisi tehtävä pakolliseksi kahden viikon leiri pois kotoa ennen aikuisikää. Hyvin hyödyllistä olisi esimerkiksi vaihtaa saman pentueen pentuja perheiden välillä ja näin toteuttaa ns. komas vierotus. Jo viikko tekee ihmeitä. Vaihtamisesta ja leiristä on tietysti kunnon hyöty, jos pentu pääsee turvallisiin oloihin ja sen kanssa tehdään myös hieman töitä vieraassa paikassa. Tätä on kolmas vieroitus. Kolmas vieroitus on pennun kasvua aikuisuuteen omana yksilönään ilman liiallista tukeutumista omaan omistajaan ja lauman koiriin. Oikein toteutettuna koira hyötyy vieroituksesta suunnattomasti ja saa tukea itsenäistymiselleen ja eväitä henkiseen kasvuun. Koira oppii kohtaamaan uusia tilanteita ja paikkoja helpommin. Liikkuminen ja eläminen kodin ulkopuolella oikein toteutetun kolmannen vieroituksen tehneen koiran kanssa on aikuisena vaivattomampaa ja koiralle helpompaa.

Kolmannen vieroituksen avulla koira voi oppia myös hyödyllisiltä vierailta koirilta toivottuja käyttäytymismalleja ja luottamusta. Kolmatta vieroitusta voi toteuttaa myös sovelletusti. Silloin koira pääsee sopivassa vielä pentuvaiheessa luotettavan ja turvallisen vahvan aikuisen koiran kanssa tutustumaan ennakkoluulottomasti maailmaan ja voi päästä osin eroon esimerkiksi oman rotunsa tietyistä epätoivotuista piirteistä. Tätä hyödynnän esimerkiksi itse amerikanakitoiden kanssa, jossa ne elävät ja kohtaavat maailmaa hieman sosiaalisempien ja luottavaisempien rotujen kanssa.

Oikein toteutettu kolmas vieroitus vapauttaa koiralle uusia voimavaroja ja helpottaa koiran elämää. Sen avulla rodut ja yksilöt voivat siirtää toisilleen toivottuja käyttäytymismalleja kuten tässä bernhardilainen opettaa nuorempaa amerikanakitaa. 

Eyes and faces 6 2014 eve and cara