Koiralla sairaalloinen ruokahaluttomuus on vakava asia

Koiralla sairaalloinen ruokahaluttomuus on vakava asia

Kentällä liikkuessaan törmää turhan usein koiriin, joilla on suuria ongelmia ruokahalun kanssa. Tiedän pakkosyötettyjä näyttelytähtiä. Se on surullista ja petollista koko rodulle. Terve ruokahalu on ollut koirille elinehto vuosituhansia. Terveellä ja hyvinvoipalla koiralla on hyvä ruokahalu. Koirilla on aikaisempina vuosisatoina ollut ravintoa niukasti tarjolla. Koirien piti syödä kaikkea mitä tarjolla oli ja ruokaa syötiin myös varastoon, sillä koirat joutuivat hyvinkin olemaan ilman ravintoa useita päiviä. Yleistäen voi mielestäni sanoa, että terve ja onnellinen koira ei ole ruokahaluton. Koiralla ruokahaluttomuuteen on aina jokin syy. Nämä syyt eivät yleensä ole jalostuksellisesti miellyttäviä. Itse pidän ruokahaluttomuutta erittäin suurena virheenä rotukoirilla, eivätkä nämä koirat voi olla kovin kiinnostavia myöskään jalostuksessa. Lyhyt ruokahaluton kausi on normaalia, mutta alati jatkuva krooninen ruokahaluttomuus on vakava asia. 

Kasvattaja voi opettaa pentuja ruualla leikkimiseen. Pentuja ruokitaan eristettynä yksikseen ja koira menettää näin luontaisen elementin kilpailullisuudesta. Koirilla ravinon saantiin kuuluu kilpailullisuus heti syntymästä lähtien. Pennun pitää olla ripeä, tarmokas ja terve saadakseen ravintoa. Saman luonnollisen ketjun tulisi jatkua myös lisäravinnon antamisen yhteydessä. Pentu ei saisi menettää käsitystä taistelusta ravinnosta. Kipolle pitää sännätä ja ruokaa pitää syödä ripeästi, jos meinaa saada oman osuutensa. Terve ja reipas pentu saakin osansa.

Omaan perheeseen muutettuaan tilanne muuttuu. Terve ja onnellinen pentu syö. Jos se ei syö, ruoka otetaan pois ja ravintoa on tarjolla sitten taas tuntien päästä. Pennnun ja koiran ruokinnassa ei kuulu olla ongelmia. Terve koira syö sen, minkä tarvitsee tai hieman ylikin. Nälkiintyneet ja täysin ruokahaluttomat koirat ovat suuri ongelma. Ne eivät kuulu mihinkään rotuun ja kasvattajien pitäisi reagoida näihin koiriin erittäin kriittisesti.

Itse olen tullut siihen tuloksen, että täysin ruokahaluton koira on usein fyysisesti sairas tai koira ei ole onnellinen. Fyysisiä syitä voi olla monia nielurisoista ruuansulatuksen ongelmiin. Mikään ruokahaluttomuuteen johtava terveydellinen syy ei ole jalostusarvoa nostava, vaan heikentävä asia. Voidaan perustellusti kysyä, onko sairaalloisen heikosta ruokahalusta kärsivä koira lainkaan siitoskoira. Mielestäni ei ole. Pakkosyötetty tai suurta vaivaa ravinnon osalta vaativa koira ei ole siitoskoira.

Koira voi olla ruokahaluton joissakin tapauksissa ympäristöstä johtuen. Onneton ja huonosti voiva koira voi menettää ruokahalunsa, kuten ihmisetkin. Silloin omistajan on tehtävä korjausliikkeitä koiran elämässä. Mikäli koira ei syö ja se vaikuttaa onnelliselta, pitää syitä etsiä terveydellisistä seikoista. Onnellinen koira nimittäin syö.  Elämän halunsa menettänyt koira taas ei syö kunnolla. Yleisesti voi sanoa, että, laumassa koira syö paremmin kuin yksinään. Laumassa on kilpailua ja se on koiralle luontaista ympäristöä. Laumassa uros saattaa olla syömättä narttujen kiima-aikana, eikä se ole tavatonta.  Juoksujen jälkeen uroksen ruokahalu taas palautuu.

Ruokahaluttomuus koirilla on vakava asia. Usein ruokahaluttomuuteen ei reagoida jalostuksen valinnoissa riittävävsti. Ruokahaluttomuuteen pitäisi löytyä syy. Omana johtoajatuksenani on seuraavat periaatteet. 1. Terve koira syö, sairas koira ei syö. 2. Onnellinen koira syö ja onneton koira ei syö. Aina pitää kuitenkin pitää mielessä se, että koira voi syödä täysin normaalisti ja se voi tuntua omistajasta laihalta. Usein me nykyaikaiset koiran omistajan haluaisimme koiramme hieman pullukampina kuin mitä luonto ehkä tarkoitti, silloin kannattaa kuunnella koiran omaa vaistoa. Kokenut kasvattaja ja harrastaja tietysti aina tietää mikä on normaali paino ja mikä ei. Sutjakka koira ei ole ongelma, mutta sairaalloisen laiha koira on.

Terve ja onnellinen koira syö normaalisti. Terve ruokahalu on koiralle hyvän elämän perusta. Ruokahaluttomiin ja pakkosyötettyihin koiriin tulisi reagoida kriittisesti. 

Koirat leikkii heinäkuu 2013