Sarja: I Harrastuksen henkinen ilmapiiri.

Sarja: I Harrastuksen henkinen ilmapiiri.

Miten harrastusta kehitetään tekemällä vai narisemalla?  Mitä tarkoittaa, että olemme koirissa AAA – luokan maa?

Harrastuksemme suurin vahvuus ovat aktiiviset, positiiviset ja ahkerat ihmiset, jotka rakastavat koiriaan sekä näiden kanssa toimimista. Suomi kuuluu maailmalla harrastuksen ehdottomaan eliittiin. Väestömäärän suhteutettuna on rotukoiria ja niiden kanssa harrastamista enemmän kuin juuri missään muualla. Se tarkoittaa ilmiönä, että sadattuhannet ihmiset saavat nauttia koirien seurasta tavalla tai toisella suomalaisessa yhteiskunnassa. Sen mahdollistaa, että suurimmalla osalla näistä ihmisistä asiat ovat kunnossa. Näillä ihmisillä riittää aikaa, rakkautta, varallisuutta sekä aktivisuutta antaa myös koirille. Se on hieno asia. Tunnollisuus ja asioiden hoitaminen asiallisesti ovat niitä asioita, jotka tekevät maastamme AAA – luokan yhteiskunnan muussakin mielessä kuin vain kansainvälisessä luottoluokituksessa. Rotukoirien ympärille on rakentunut hyvin vastuullinen ja korkeatasoinen toiminta. Keskusjärjestömme Suomen Kennelliitto, rotujärjestöt, lajiliitot, rotuaharrastavat yhdistykset ja muut koirakerhot tekevät yleensä suurenmoista työtä. Epäkohtia löytyy aina. Tämän laajuusluokan harrastaminen ei ole mahdollista ilman näkemyseroja ja kriittistä keskustelua.  Osallistumalla aktiivisesti ja rakentavasti toimintaan kaikki voivat olla mukana harrastustoiminnan ja suomalaisen ainutlaatuisen koirakulttuurin kehittämisessä. Tässä harrastuksessa on Suomessa tuhansia AAA -luokan harrastajia ja juuri se tekee harrastuksemme tasosta kokonaisuutena AAA – luokan toimintaa. On muutama narisijakin, mutta miten sitten suhtautua tähän surulliseen, välillä aika huvittavaankin ilmiöön rakentavasti?

Sosiaaliset ongelmat osana harrastusta

Surullisin pieni joukkio harrastajia ovat narisijat, jotka valittavat ja valittavat, eivätkä kuitenkaan osallistu vastuulliseesti toiminan kehittämiseen. Koirat kiinnostavat myös ihmisiä, joilla on suuria vaikeuksia sosiaalisten kontaktien rakentamisessa ja hallinnoimisessa. Koirat ovat silloin suureksi avuksi puuttuvien tai ontuvien sosiaalisten kontaktien korvaajina. Ei ole mikään ihme, että näiden ihmisten kanssa toimiminen on hyvin haasteellista harrastustoiminnassa. Hyvin voivan suuren enemmistön olisi osattava jättää yksittäiset, usein suuri äänisetkin ja aina väärin kohdellut sekä ymmärretyt narisijat omaan arvoonsa. Harrastajien valtavaan joukkoon kuuluu valtava määrä erilaisia ihmisiä. Narsistit, sosiopaatit ja muut tunne-elämän erilaisuudet kuuluvat yhteiskuntaan ja koiraharrastukseen siinä missä muutkin.  Sallivuus, kypsyys ja ymmärtäminen on usein tehokkainta, kun asiat osataan suhteutaa oikeisiin mittasuhteisiin. Tässä kohtaa rakentavinta on keskittyä oikeaan tekemiseen sekä positiiviseen harrastamiseen  ja jättää yksittäiset jatkuvat valittajat omaan arvoonsa. Seuraavassa osassa (ensi viikolla) koiramaailman henkistä ilmapiiria pohdiskelevassa sarjassa puhutaan kipeistä asioista ja erilaisuudesta, jotka koiramaailmassakin on hieman lakaistu maton alle.

Pettymysten kohtaamisen taito

Kannattaa muistaa myös aivan yleiset inhimillisen toiminnan lainalaisuudet. Kateus, katkeruus ja toisten ihmisten arvostelu pohjautuu lähes aina yksilön omaan pahaan oloon. Paha olo, yksilön ongelmat arjenhallinnassa sekä mielekkään elämän luomisessa näkyvät aina tavalla tai toisella ihmisestä ulospäin. Pettymykset kuuluvat kaikkien elämään. Meillä vain on kovin erilaiset valmiudet käsitellä pettymyksiä. Yleisesti ottaen yksilöiden valmiudet käsitellä henkilökohtaisia pettymyksiä ovat  heikentyneet koko ajan. Paras tapa on käsitellä pettymys rakentavasti ja perusteellisesti. Pohdinnan kohde on silloin oma elämä ja oma toiminta. Te kaikki tiedätte sen pienen osan harrastajia, jotka purkavatkin pettymyksensä kanssa harrastajiin. Se on mahdollisimman huono tapa kanavoida omaa pettymystä. Oletteko koskaan kuulleet, jonkun tappion hetkellä korostaneen lausetta. “Minulla on elämässäni niin paljon muutakin.” Onko asia todella näin, jos sitä pitää tappion hetkellä korostaa? Pian sen jälkeen aletaan pohtia menestyneemmän osapuolen heikkoja kohtia, syyllistyykö tähän oikeasti kukaan jolla elämässä sitten on niin paljon muutakin…tuskin. Pettymisen taito kannattaa elämässä opetella tavalla tai toisella.

Riittämättömyys ja harkintakyky

Riittämättömyyden oikea kanavointi olisi lähteä kehittämään omaa toimintaa, mutta usein asiaa puretaankin keskittymällä toisten arvosteluun. Se on aina helpompaa kuin kriittinen itsetutkiskelu. Silloin alkaa helposti se kuuluisa “joku” puhua. Se on pelottava ja hieman turhan yleinen tila koiraharrastuksessa. Chatit täyttyvät liian usein katkeruudesta, eikä positiivisesta hyvin voivien ihmisten tilityksistä.

Pahimmillaan olen nähnyt omissa roduissani puuttumista toisten perhe-elämän tai lasten kasvatuksen arvosteluun. Se on surullista. Onneksi kypsä harrastaja osaa lukea kateuden rivien välistä. Oikea ja suoraselkäinen toiminta edellyttää koiramaailmassakin asioista suoraan ja rehellisesti puhumista. Jos on huolissaan ihmisestä tai tämän perhe-elämästä, pitää keskustella asiasta ei chattailla tai arvostella ihmisten henkilökohtaisia ratkaisuja julkisesti facebookissa tai muualla sosiaalisessa mediassa. Kolmen AAA maana suurella osalla harrastajista onkin vastuu toisista harrastajista.  Aikuisen kypsän ihmisen tulee tietää miten ja missä sekä mistä asioita puhutaan.  Harkintakyky on erinomainen kypsän ihmisen työväline. Nämä ihmiset ymmärtävät suoran ja ryhdikkään henkilökohtaisen sosiaalisen toiminnan tärkeyden. Pitää osata myös tehdä ero harrastamisen ja henkilökohtaisten asioiden välillä. Henkilökohtaiset asiat kuuluvat lähimmäisille, perheelle ja ystäville ei kanssa harrastajille. Tämä kannattaa aina pitää mielessä.

Länsimaisen demokratian periaate toimii koiramaailmassakin

Tärkeintä kaikessa on kuitenkin, että suurin enemmistö, joka on tyytyväinen omaan elämäänsä sekä omaa harkintakykyä keskittyy rakentavaan toimintaan. Se tarkoittaa toisten kannustamista sekä positiivista palautteen antamista. Nautiaan omista koirista ja toimimisesta niiden kanssa. Mikäli sitten huomaa, että asiat kovasti harmittaa on vaihtoehtoja kaksi. Ensin katsotaan peiliin ja mietitään oman elämän mielekkyyttä. Jos kaikki on kunnosssa ja silti harmittaa on syytä ryhtyä toimeen. Silloin osallistutaan demokraattiseen päätöksentekoon tai suoraselkäisesti keskustellaan asiasta henkilöiden kanssa, jotka asioihin oikeasti voivat vaikuttaa. Silloin yritetään muuttaa asioita rakentavasti yhdessä. Mikäli asia oikeasti on pahasti pielessä muutkin ovat sen varmasti huomanneet.  Silloin on aika muuttaa asioita.. Jos taas kukaan ei lähde muutokseen mukaan, kannattaa sopeuttaa oma elämä olemmassa oleviin rakenteisiin.

Sosiaalinen sopeutumattomuus kuuluu myös koiramaailmaan 

Länsimaisissa demokratioissa kaiken toiminnan ydin on enemmistön etu ja intressi. Yksilö sopeuttaa oman toimintansa tähän. Jos sopeuttaminen ei onnistu terveellä tavalla on seurauksena törmäys. Sosiaalinen sopeutumattomuus on suuri ongelma. Se näkyy myös koiraharrastuksessa. Se näkyy kentällä oikeastaan hyvinkin voimakkaasti. Erilaisuus on harrastuksen suuri rikkaus, mutta se edellyttää kaikilta sopeutumista. Oikea suhtautuminen auttamalla tai asioiden huomiotta jättäminen on usein sivistyneen ihmisen tapa reagoida ihmiseen, joka ajautuu sosiaalisesti suuriin vaikeuksiin ympäristönsä kanssa. Rakentava tapa ei ole lähteä mukautumaan ja ruokkimaan vaikeuksissa olevan törmäämis reaktiota. Mikäli rakentavasti auttamalla tai rehellisellä keskustelulla ei päästä eteenpäin on lopputulos usein synkkä. Koiraharrastuksessa onkin sama tuttu joukko, jota aina kohdellaan väärin. Tämä joukko ei osaa sopeuttaa toimintaansa vallitseviin rakenteisiin ja se on usein yksilölle raskas osa.

Yhdessä rakentavasti toimimalla harrastus kehittyy ja voi hyvin

Nautitaan ihanasta harrastamisesta rotukoirien parissa. Tämä on maailman paras harratus. Koira on hieno osa elämää ja olemme onnekkaita, kun saamme jakaa arkea niiden kanssa. Eniten voimme oppia koirilta olemalla luonnollisesti sitä mitä olemme. Rehellisyys ja suoraselkäisyys on koirien tapa toimia. Toimitaan mekin tämän harrastuksen ympärillä niin. Suomessa koirien ympärille on rakentunut AAA luokan harrastustoiminta ja pidetään sekä kehitetään sitä yhdessä vastuullisesti jatkossakin samaan suuntaan.

Mukavaa positiivista ja rakentavaa viikonloppua kaikille. Nautitaan elämästä koirien kanssa ja pyritään pitämään oma harrastaminen luokassa AAA.

Onni, onnellisuus ja positiivinen harrastaminen lähtee aina omasta itsestä. Niin lähtee valitettavasti myös epäonni ja pettymykset liikkeelle negatiivisena harrastamisena. Valitse sinä oma tiesi. Koirani osaavat positiivisen palautteen annon ja harrastamisen paremmin kuin kukaan. Se on oikea tapa toimia elävien luontokappaleiden kanssa ja harrastustoiminnassa niiden ympärillä.