Terve vatsan toiminta ja ruuansulatus ensiarvoisen tärkeää koiranjalostuksessa

Terve vatsan toiminta ja ruuansulatus ensiarvoisen tärkeää koiranjalostuksessa

Koirankasvatuksessa olen vuosikymmenien kuluessa oivaltanut terveen ruuansulatuksen tärkeyden. Hyvin toimiva ja tehokas ruuansulatus oli alkukoirille elinehto. Ravintoa oli niukasti ja kaikki ravinto piti pystyä tehokkaasti käyttämään hyväksi. Ripuliin, heikkoon vatsaan ja toimimattomaan ruuansulatukseen ei koirilla ollut varaa. Heikkojen vatsojen kanssa ei vieläkään tulisi tehdä kasvatuksessa minkäänlaisia kompromisseja. Liian monet kasvattajat eivät ymmärrä, miten keskeinen asia hyvin toimiva ja terve ruuansulatus koiralle on.

Luonnonvalinnan keskeinen vaikutin oli kilpailu ruuasta. Ravinnon tehokas hyötykäyttö merkitsi toimivaa ja tervettä ruuansulatusta. Epäkelvot yksilöt karsiutuivat luonnonpopulaatioista, koska ne olisivat turmelleet elinvoimaista populaatiota. Miten on tilanne nykyisessä koiranjalostuksessa. Huonovatsaisia ja ruuansulatukseltaan heikkoja koiria on käytetty aivan liian surutta jalostukseen. Joissakin roduissa kasvattajat ja harrastajat ovat sokeasti tottuneet elämään löysien ja oireilevien vatsojen kanssa. Tämä on vaarallinen ja arveluttava tie.

Stressivatsat, yliherkkyydet, turhat oksentelut ja hyötysuhteeltaan heikko ruuansulatus on vaarallisempi asia koiranjalostuksessa, kun usein tiedostetaan. Aikaisempina vuosisatoina tai jopa vuosikymmeninä ravintoa ei riittänyt tuhlattavaksi. Usein ruuansulatuksen ongelmat nivoutuvat allergioihin ja esimerkiksi heikkoon hermorakenteesee. Pidän näitä asioita kesykoiran historiaa vasten peilattuna melkoisen vakavina virheinä.

Minusta kasvatuksessa ei ole varaa tehdä kompromisseja ruuansulatuksen suhteen. Koiran tulee kyetä käyttämään oikea ravinto tehokkaasti hyväkseen. On monia muita seikkoja, joista voi kasvatuksessa joustaa, mutta ruuansulatus ei kuulu niihin. Energiatehokkuus on koirankasvatuksessa yksi keskeinen seikka. Tämä koskee tasapainoista anatomiaa ja sen mahdollistamaa liikuntaa. Vielä keskeisempää energia tehokuus on hyötysuhteessa ravintoon. Koirapopulaatioissa keskeistä on ollut juuri energiatehokkuus menneinä vuosisatoina. Tätä me nykykasvattajatkaan emme saisi unohtaa.  Tälle periaatteelle tulisi myös nykyisen terveen koirankasvatuksen perustua. Toivoisin vähemmän huomiota yksittäisiin terveydellisiin seikkoihin. Koiranjalostuksessa keskiössä tulisi olla oleelliset kokonaisuudet ja kokonaisvaltainen terveys. Ruuansulatus totisesti on yksi sellainen asia.

Energiatehokkuus on koirankasvatuksen yksi keskeisimpiä vaikuttimia. Terve anatomia takaa energiatehokkaan liikunnan, joka piti koirat hengissä menneinä aikoina. Toimiva ruuansulatus edellyttää myös energiatehokkuutta. Nämä ovat koiranjalostuksen keskeisiä periaatteita vielä tänäkin päivänä, joissa ei saisi olla varaa kompromisseihin. Kuvassa Int & Nord & DK & Est Ch Chic Choix Amazing Greyce esittää kaunista liikuntaa.